Kvidalandstølen Velforening

Kvidalandstølen Velforening

Giljastølen


Oppdatering V/A og fortetting av 73/1 Giljastølen

MedlemmerPosted by Rolf Birkeland Fri, June 01, 2012 10:21:52

Hei

Tenkte jeg kunne sende ut en status på hvordan det ligger an mht V/A og fortetting av 73/1 Giljastølen. Etter vårt møte i mai i fjor så var planen at oppstart skulle skje våren 2012. (vedlegger referatet fra dette møte under)

Jeg har vært i kontakt med Øyvind Steinskog i Sol-Prosjekt AS og de er fremdeles ikke i mål mht valg av entreprenør. Sol-Prosjekt AS har fått ledningsforslag både for hovedledningsgrøft og for stikkledninger frem til hver tomt fra Østlandske Rørsystemer. Dette ble imidlertid altfor dyrt og sprenger alle kostnadsrammer. De har nå ute forespørsel til ande entreprenører på tilbud på konvensjonellavløpssystem basert på selvfall og et par hytter som må ha pumpe. Godkjenningen av ny reguleringsplan er også nødvendig for utbygging av v/a anlegget.

Angående ny planregulering så har Sol-Prosjekt AS hyrt inn Plankontoret Halvar Homme AS. Jeg har vært i kontakt med Gjesdal Kommune for innhenting av sakspapirer her. Vedlagt under ligger nytt forslag til fortetting og tilhørende detaljreguleringskart. Det presiseres at disse plannene IKKE er gått ut til høring og det har ingen hensikt å komme med klager/meninger til Gjesdal Kommune før endelig plan går videre ut på høring. Endelig plan går ut på høring når Sol-Prosjekt AS har totaloversikt på kostnader og investeringer mht V/A. Angående utslippstillatelsen så må den utvides til nytt antall hytter.

Er det spørsmål angående saken her så kan de gjerne rettes direkte til Øyvind Steinskog i Sol-Prosjekt, eller via meg.

mvh

Rolf Birkeland

Kvidaland vel


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.