Kvidalandstølen Velforening

Kvidalandstølen Velforening

Giljastølen


NVE gir konsesjon til Gilja Vindkraft

MedlemmerPosted by Rolf Birkeland Thu, June 27, 2013 15:26:40

NVE har gitt konsesjon til Fred. Olsen Renewables AS for bygging og drift av Gilja vindkraftverk med nettilknytning og tilhørende infrastruktur.

Etter NVEs vurdering er de samlede fordeler ved etablering av Gilja vindkraftverk med nettilknytning større enn ulempene tiltaket medfører

All dokumentasjon om konsesjonen finner en her:

http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/?soknad=1155&stadium=1&type=56

Merk siste punktet i konsesjonen gitt av NVE:

Konsesjonær skal i samråd med Gjesdal kommune og hyttevelforeninger på Giljastølen utforme et forslag til avbøtende tiltak for friluftsliv. Dette forslaget skal godkjennes av NVE.

Hva dette betyr får vi komme tilbake til...


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.