Kvidalandstølen Velforening

Kvidalandstølen Velforening

Giljastølen


Referat årsmøte 2011 + Innkalling til infomøte 4. mai 2011

MedlemmerPosted by Rolf Birkeland Wed, April 13, 2011 15:42:43

Hei

Viser til gårsdagens årsmøte i Kvidaland velforening og vedlegger referatet herfra.

Sol-Prosjekt v/Øyvind Steinskog vil i nytt møte 4. mai kl 18:00 redegjøre for Vann/avløp og fortetting i hyttefletet. Steinskogs tidligere frist for påmelding innen 30. april vil bli forlenget. Ny frist komme Steinskog tilbake til.

Det er viktig at hver og en tenker gjennom om de i utgangspunktet er interessert i å være del i prosjektene vann, kloakk, eventuelt begge deler. Så får den nærmere utredning ligge til grunn for den enkelte hytteeiers endelige påmelding.

Vedlegger også utkast til ny reguleringsplan på giljastølen. Denne presiserer Steinskog bare er et utkast, og er allerede endret mht at det går ut noen hytter mot nord, etc. Sol-Prosjekt er interessert i en dialog for å få en best mulig plassering av de nye hyttene.

Velforeningen vil sterkt oppfordre hytteeierene til å delta på dette møte da det nå legges sluttplaner på både vann, avløp og ny reguleringsplan.

Merk ny tid for møte med Steinskog blir 4. mai kl 18:00, Sted: Petroleumsveien 6 på Forus (SR-Bank) inngang v/Rimi

For at vi skal sikre at ALLE hytteeierene har fått informasjon om dette møte og påmeldingen til Vann og avløp så ber vi dere alle bekrefte at dere har mottatt mail/SMS og om dere kommer/kommer ikke på møte den 4. mai.

mvh

Rolf Birkeland

91375227

  • Comments(1)//kvidalandvelforening.giljastolen.com/#post6