Kvidalandstølen Velforening

Kvidalandstølen Velforening

Giljastølen


Innkalling til årsmøte 2011 Kvidaland vel

MedlemmerPosted by Rolf Birkeland Mon, April 04, 2011 09:49:58

Hei

Hyttestyret vil herved invitere til årsmøte 2011 i Kvidaland velforening.

Møtedato: tirsdag 12. april 2011

Møtetid: kl 18:00-20:00

Møtested: Forus, Petroleumsveien 6, 3. etg (SR-Bank). Inngang v/Rimi.

Saksliste følger under.

1. Åpning ved leder Rolf Birkeland

2. Valg av møteleder og referent

3. Godkjenning av dagsorden

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Valg

7. Fastsetting av kontingent

8. Borevann*

9. Avløp*

10. Fortetting av hytter*

11. Innkomne forslag

* Se vedlagt brev fra Steinskog i Sol-prosjekt as

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte bes sendes hyttestyret senest søndag 10 april. Saker kan sendes til epostadresse rolf.birkeland@giljastolen.com

Steinskog vil stille på eget møte 27.04.11 kl 18:00 for de som ønsker en gjennomgang av foreløpige planer mht fortetting av hytter i hyttefeltet + en praktisk presentasjon av vann/avløp og fremdrift her.

Innkallingen er også lagt ut på websiden til velforeningen http://kvidalandvelforening.giljastolen.com/#home

Med vennlig hilsen

Rolf Birkeland

Leder Kvidaland velforening

rolf.birkeland@giljastolen.com

tlf 91375227

  • Comments(0)//kvidalandvelforening.giljastolen.com/#post5