Kvidalandstølen Velforening

Kvidalandstølen Velforening

Giljastølen


Vedr. øverste bom på Giljastølen.

MedlemmerPosted by Rolf Birkeland Tue, July 06, 2010 13:36:57

Til medlemmene i Kvidaland velforening.

Vedlegger under mail fra Øyvind Steinskog angående hærverk/sabotasje av ny vegbom til hyttefeltet.

Som saken under viser så er dette såpass alvorlig at vi i velforeningen også må ta tak i dette. Jeg har snakket med Steinskog og Nils Haaland og blitt enige om å sende ut dette skrivet til alle medlemmer. Ber dere her ta direkte kontakt pr mail til Sol-prosjekt post@sol-prosjekt.no som har ansvar for bommene, evt via meg.

Det er ikke hyggelig når vi får slike saker opp i en velforening. Det er fint hvis vi alle er påpasselig med å holde bommene låst og at vi er våkne mht "mistenkelig" adferd. Jeg håper med dette at hærverket/sabotasjen stopper og at denne saken kan legges bak oss.

Ønsker dere alle strålende sommer :-)

PS: Beskjed er også sendt pr telefon til de vi ikke har mailadresse på.

Denne mailen legges også ut på hjemmesiden til velforeningen http://kvidalandvelforening.giljastolen.com/#home

Med vennlig hilsen

Rolf Birkeland

Leder Kvidaland velforening

rolf.birkeland@giljastolen.com

tlf 91375227

---------- Forwarded message ----------

Til Velforeningen.

Vedr. øverste bom på Giljastølen.

Det har i lengre tid vært drevet hærverk på den øverste vegbommen på Giljastølen. Da kjettingen fungerte som stengsel, ble hengelåsen og andre sikringsanordninger gang på gang brutt opp. For kort tid siden satte vi opp skikkelig vegbom. Straks etter at bommen ble satt opp ble den brukket ca 20 cm skjev. Videre ble hengelåsen ødelagt i tidsrommet fredag 2. juli/lørdag formiddag 3. juli. Vi har i lang tid gjort observasjoner, og vi har grunn til å tro at hærverket blir bedrevet av en som har hytte i feltet. Undertegnede var personlig oppe på Giljastølen om kvelden torsdag 1. juli og kontrollerte hengelåsen. Den fungerte da perfekt.

Lørdag 3. juli rundt lunsjtid var hengelåsen ødelagt ved fysisk hærverk.

Ut fra dette er det sannsynlig at må hærverket være begått av en som da var i feltet. Vi forlanger at velforeningen engasjerer seg i hærverksaken og innen 12.07 angir navn på samtlige hytteeiere som ankom feltet mellom torsdag kveld og lørdag rundt lunsjtid.

Vi anser forholdet meget alvorlig som vil få følger økonomisk og kan også få følger for festeforholdet.

Med vennlig hilsen

SOL-prosjekt as

v/Øyvind Steinskog

Daglig leder

www.sol-prosjekt.no

Tlf. 90973077

  • Comments(0)//kvidalandvelforening.giljastolen.com/#post2