Kvidalandstølen Velforening

Kvidalandstølen Velforening

Giljastølen


Referat fra Årsmøte Kvidaland Velforening

MedlemmerPosted by Rolf Birkeland Mon, July 01, 2013 06:44:21

13 juni, 2013 – SR Bank, Forus. 18.00,

Referent Bjørn Axel Aunan

Møtet åpnet ved lederen, Rolf Birkeland

Sakslistebehandling :

Vindmølleparken.

Det har vært sluttbefaring ved Gilja Vindpark.

Saken er ikke avsluttet. Hytteeiere som blir påvirket av serviceveien må kontaktes og få rett til å se tegninger og uttale seg om saken og påvirkningsgrad.

Gjennomgang av situasjonen som den er i dag. Det ser ut som om det igjen er pustet liv i saken og det ble diskutert hvordan vi som hytte-eiere eventuelt kan påvirke utviklingen. Det er flere veier å gå i forhold til at en kan be om ny behandling angjeldende antall, plassering osv.

Støy og den visuelle påvirkningen var emnet.

Etter møte er allerede vedtak fattet. NVE sier JA til Gilja Vindpark. Se forøvrig notat på siden: http://iloapp.giljastolen.com/blog/kvidalandvelforening?Home&post=14

Vann og Avløp:

Lite nytt i denne saken. Det ble diskutert hvorvidt opsjonene som ble lagt ut for flere år siden ville være bindende i forholdt til å knytte seg til ete eventuelt vannverk. Det ble diskutert mulighetene for boring og henting av friskt vann fra brønner. Hvor mange som kan dele brønn/utgifter. Nils Haaland er positiv til vannboring. Hvis det er hytter som ønsker å gå sammen her så skal dette være mulig. (vann til hyttevegg)

Fortetting:

Igjen diskusjoner om hvorvidt de første skissene til fortetting lenger er aktuelle/gyldige. Det ble klarlagt at det første forslaget som ble fremlagt av Steinskog ikke er gitt tillatelse til.

Parkeringssaken ble diskutert, søke opplysninger om rettigheter.Eventuell bom-oppsetting.

Nils må avklare hvem som har rett til hvilken parkering.

Nye eiere må orienteres .

Har sjekket med Steinskog som sammen med Øvstebø (Steinskog og Øvstebø eiendom) anlegger ny parkeringsplass (utvidelse av vår eksisterende) Dette blir en felles parkeringsplass for flere hyttefelt. Vil stå ferdig før vinteren. Han kommeer tilbake med beskjed mht bom mm

Innløsing av feste. Hvilke summer er aktuelle ? Areal ? Har etter møtet snakket med Nils Haaland og han bekrefter er pris på mellom 150.000 - 200.000,- + gebyrer. Ca 500 m2. Hver hytte tar kontakt med Nils hvis aktuelt.

Ny sekretær:

Siden, Anne Kristin Aunan skal selge hytten, vil Aunan familien ikke lenger være representert. Valg av ny sekretær er foretatt:

Jone Serigstad

Gamle Åslandsvei 25

4355 KVERNALAND

993 47 661

Jone@jaertakst.no

Årsberetning: Lite nytt. Se nettsidene for aktivitet.

Brøyting:

Det er kommet brøyteregning. Det er ny brøyteavtale og den nye vil ta seg betalt.

Det foreliger regning stor kr: 3687.- som vil bli trukket av inneværende kapital.

Det ble enighet om at hyttene skal betale en årlig kontigent, stor kr. 500.-

Denne kan justeres årlig og vil nok henge på eventuelle brøyteutgifter.

Eventuelt :

Ingane saker. Enighet om ett møte pr. år Og ellers innkalling om det dukker opp saker som trenger behandling i velforening.

  • Comments(0)//kvidalandvelforening.giljastolen.com/#post15