Kvidalandstølen Velforening

Kvidalandstølen Velforening

Giljastølen


Innkalling til årsmøte 2013

MedlemmerPosted by Rolf Birkeland Wed, May 15, 2013 14:19:45

Hei

Hyttestyret vil herved invitere til årsmøte 2013 i Kvidaland velforening.

Møtedato: torsdag 13. juni 2013

Møtetid: kl 18:00-20:00

Møtested: Forus, Petroleumsveien 6, 3. etg (SR-Bank). Inngang v/Rimi.

Saksliste følger under.

1. Åpning ved leder Rolf Birkeland

2. Valg av møteleder og referent

3. Godkjenning av dagsorden

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Valg

7. Fastsetting av kontingent

8. Referat fra sluttbefaring 5. juni 2013 ang. Gilja Vindkraft.

9. Borevann/Avløp - Status

10. Fortetting av hytter - Status

11. Innkomne forslag

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte bes sendes hyttestyret senest onsdag 12. juni. Saker kan sendes til epostadresse rolf.birkeland@giljastolen.com

Innkallingen er også lagt ut på websiden til velforeningen http://kvidalandvelforening.giljastolen.com/#home

Med vennlig hilsen

Rolf Birkeland

Leder Kvidaland velforening

rolf.birkeland@giljastolen.com

tlf 91375227

  • Comments(0)//kvidalandvelforening.giljastolen.com/#post11